Montáž E85

Montáž přestavbové sady na palivo E85 trvá dle typu vozidla cca 3 – 6 hod. Nevěřte prosím zázračně rychlým montážím na počkání nebo dokonce na ulici. Potřebujeme dobrý přístup k benzínovým vstřikovačům a mnohdy je tedy zapotřebí odmontovat a zpět namontovat velké množství motorových komponentů. Také potřebujeme mít vystydlý motor kvůli ověření nastavení studeného startu.

Přejděme však k samotnému průběhu montáže. Ta je velice podobná jako montáž systému LPG/CNG avšak s jedním zásadním rozdílem – u přestavby na palivo Bioethanol E85 se jedná pouze o elektronickou úpravu a montáž řídící jednotky. Zde klademe především důraz na správné zapojení elektroinstalace, řídící jednotky a její nastavení.
Na závěr pak opět kalibrace systému, nastavení bohatosti směsi a zkušební jízda. Zákazník je během převzetí vozidla proškolen a jsou mu předány veškeré dokumenty související s instalovaným systémem.

Výhodou našich řídících jednotek je plná programovatelnost (z jednotky je montován výstup COM pro připojení k PC) – zde je možné ji upravit na libovolné vozidlo. Samozřejmostí je také instalace do motoru s přeplňováním (turbo či kompresor) včetně motorů TSI, FSI, GDI apod. Tyto motory s přímým vstřikem paliva – tzv. Di Direct Injection – již lze upravit také (úprava se tedy týká tzv. MPi nebo SPi – MultiPoint Injection nebo SinglePoint Injection a nyní i Di – Direct Injection). U přímého vstřikování pod vysokým tlakem se nejedná o jeden vstřik jako u MPi na jeden pracovní cyklus, nýbrž o serii kratších předvstřiků a obvykle jeden hlavní vstřik pod vysokým tlakem. Ten je obdobou CommonRail technologie u naftových motorů.
Navíc přímovstřiké vstřikovače pracují s vyšším napětím, proto úprava těchto motorů je na jiném principu.
U MultiPointInjection motoru (s vícebodovým vstřikováním) je principem rozpojení benzínových
vstřikovačů a prodloužení řídícího pulzu pro zvýšení dávky paliva.

Zaujali jsme Vás? Zašlete nám nezávaznou poptávku!