Řídící jednotka shromažďuje data a ovládá díky snímaným údajům ze senzorů motoru otevírání a zavírání servomotorku. Také přepíná do LPG podle nakalibrovaných údajů. Odpojí benzín a přenese určenou hladinu LPG na přepínač za předpokladu, že je jím vybavena.

U mechanizmu vstřikování ovládá celý chod na LPG, hlídá parametry pro provoz, upravuje dávkování z benzínu na LPG. Pakliže v nádrži dojde LPG palivo, nebo nastane porucha systému, vrátí celý systém dávkování opět na benzín.
Dle kvality a rozsahu řídící jednotky, lze přesněji nastavit a kalibrovat celý systém přestavby. Vybrané druhy řídících jednotek jsou v dnešní době schopny ovládat nejen svá zařízení, ale také jiné druhy součástek jako jsou vstřikovače a čidla.

Řídící jednotka Elpigas

  Výrobci řídících jednotek